Tryggt och säkert län Värmland

Värmland har som första län i landet tagit initiativ till att utveckla en modell för faktabaserat systematiskt säkerhetsarbete. Projektet ”Tryggt och säkert län” avser att under projektperioden fram till och med 2016 engagera Värmlands kommuner i metodutvecklingen. Samtidigt utvecklas kommunens säkerhetsarbete. Projektet avslutades 2016.

Rapportering vid projektets slut 2016

Vision

Att skapa ett tryggt och säkert Värmland med färre oönskade händelser, minskat mänskligt lidande och minskade samhällskostnader.

Idé

Att i ett utvecklat samarbete mellan berörda myndigheter och organisationer utforma ett effektivt stöd till kommunerna utifrån deras behov för att ge dem möjlighet att vidareutveckla ett faktabaserat systematiskt säkerhetsarbete.

Bakgrund

Skador och olyckor leder i dag till ett omfattande lidande och stora samhällskostnader för kommuner och landsting. Projektet vill stötta kommuner i arbetet med att ta fram en faktabaserad problembild samt adekvata former för det förebyggande säkerhetsarbetet.


Schematisk kalendervy över aktiviteter inom projektet